ZKGW Świętokrzyskie

Związek Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego

Szkolenia dla KGW

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu wypełniając:

Zakres tematyczny szkoleń dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, orgaznizowanych w ramach projektu „Federacja Kół
Gospodyń Wiejskich województwa świętokrzyskiego” będzie dotyczył:
– księgowości w KGW,
– prawa w KGW,
– fundraisingu,
– marketingu i PR,
– promocji KGW,
– współpracy KGW z instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami,
a także innych zagadnień zgodnych z potrzebami uczestników projektu.

L. p. Temat szkolenia Termin realizacji Stan
1 Promocja w KGW 08.11.2022 r. Zakończone
2 Promocja w KGW 12.11.2022 r. Zakończone
3 Współpraca KGW z instytucjami
publicznymi i przedsiębiorcami
08.12.2022 r. Zakończone
4 Prawo w KGW 28.12.2022 r. Zakończone
5 Księgowość w KGW 28.12.2022 r. Zakończone
6 UEPiK i CIT w KGW 02.02.2023 r. Zakończone
Skip to content