ZKGW Świętokrzyskie

Związek Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla Kół Gospodyń Wiejskich:

Deklaracja przystąpienia KGW do projektu

Deklaracja członkostwa

Uchwała o przystąpieniu

Dokumenty do pobrania dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich:

Formularz zgłoszeniowy dla członków KGW

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – oświadczenie

Ankieta ewaluacyjna dla członków KGW

Skip to content